Projekty

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - metamorfoza domu "kostki"

Wnętrze budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Budowa 5 budynków rekreacji indywidualnej

Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalany

Projekt utwardzeń działki

Elewacja budynku mieszkalnego

Close Menu